Logo ICCAS
Logo Uni Leipzig
Profilbild

Simon Rosenow

Graphic & Design

simon.rosenow@medizin.uni-leipzig.de

ZIK Logo
BMBF Logo